Prigušnice i upravljanje

Jedan od glavnih pravaca u razvoju savremenog društva je svakako I ušteda energije, posebno električne. Posebna pažnja se poklanja uštedi elektične energije kao jednom od skupljih procesa za dobijanje energije. U tu svrhu su do sada razvijeni mnogi štedljivi izvori svetla kao i sistemi za upravljanje osvetljenjem koji u velikoj meri racionalizuju potrošnju. Svi izvori svetla ( osim inkadescentnih) za svoj rad zahtevaju odredjene tehničke preduslove. Za njihov rad koriste se odredjeni predspojni uredjaji ili prigušnice. Prigušnice mogu biti elektromagnetne (tzv. konvencionalne ) i elektronske. Itara trade vam nudi sve vrste elektromagnetnih prigušnica kao i čitavu paletu eketronskih prigušnica i sistema za upravljanje prozivodjača OSRAM.

Prigušnice i upravljanje

Brendovi

Preduzeće ETC SYSTEMS se od 2000. godine se bavi delatnostima iz oblasti projektovanja, prodaje, montaze, servisiranja i odrzavanja: elektroinstalacija, elektrogalanterije, osvetljenja, liftova, racunarske opreme, softvera, video sistema, alarma, fiskalnih kasa i total televizije… 

Kontakt

Copyright © 2019 | Powered by ETC Systems