Knjigovodstveni Softver

ETC ENIAC je idealno programsko rešenje za vodjenje poslovnih knjiga i to je u suštini informacioni sistem namenjen malim, srednjim i velikim preduzećima. Koncipiran je tako da obuhvata sve segmente i module poslovanja preduzeća.
Softver ETC ENIAC obezbeđuje:
Poslovanje u skladu sa zakonom.
Pokriva sve poslovne procese u jednom preduzeću od narudžbine i fakturisanja preko računovodstva i plata do upravljanja proizvodnjom i poslovne analitike
Poržava druga vertikalna rešenja poput B2B, B2C, CRM, WMS…i dr.
Dostupan u različitim zakonodavnim i jezičkim lokalizacijama.
Uvid u poslovanje u svakom trenutku sa desktop računara i udaljene lokacije
Programiranje sopstvenih funkcionalnosti.

Softver za firme, bez obzira da li se radi o trgovini, uslužnom sektoru ili proizvodnji, mora da bude i fleksibilan i prilagodljiv, ali pre svega pouzdan. Posebno je bitno da softver omogućava optimizaciju u organizaciji rada i smanjenje troškova. Sve te zahteve softver ETC ENIAC ispunjava. U potpunosti je razvijen u tehnologijama kojima je Cloud standarno okruženje i jednako dobro odgovara zahtevima bez obzira da li je potreban softver za veleprodaju, maloprodaju, softver za auto kuće, hotele ili restorane, softver za proizvodnju ili softver za terensku prodaju proizvoda i usluga.

Naravno, postoje standarni poslovni procesi koji moraju da se prate, kao što su osnovna sredstva, obračun plata, pogonsko knjigovodstvo.

Pošto se sve dešava na jedinstvenom serveru, preduzeća koja koriste ovaj poslovni program mogu u svakom momentu, bez odlaska kod knjigovođe, imati lak uvid u svoje poslovanje. Sa druge strane, knjigovodstvene agencije imaju automatsko knjiženje dokumenata i vođenje knjiga pravnim licima koja imaju ogroman broj dokumenata, odnosno knigovodstvenih promena. Knjigovodstvo online je postalo standard u razvijenom svetu, a knjigovođe i njihovi klijenti, koristeći ETC ENIAC, mogu da se uvere kolike su prednosti takvog poslovnog odnosa.

Preduzeće ETC SYSTEMS se od 2000. godine se bavi delatnostima iz oblasti projektovanja, prodaje, montaze, servisiranja i odrzavanja: elektroinstalacija, elektrogalanterije, osvetljenja, liftova, racunarske opreme, softvera, video sistema, alarma, fiskalnih kasa i total televizije… 

Kontakt

Copyright © 2019 | Powered by ETC Systems